Hier word dienste van individue
bevorder om hulle volle potensiaal te bereik

Diensnet vorm deel van die Werknet-platform waar ons werkgewers en werknemers bymekaar bring. Werknet is ’n platform wat deel is van die Solidariteit Beweging, waar ons ’n gemeenskap van werk skep. Dienslewering is ’n kardinale deel van ons netwerk van werk en daarom is Diensnet, in samewerking met Werknet, ’n plek waar geleenthede geskep word.

Diensnet is jou alles-in-een, gratis Afrikaanse diensplatform. Nauurse tiksters, vervoerdienste, tuisversorgers, webbladontwikkelaars, haarkappers en vele meer kan hulle dienste op hierdie platform adverteer en beskikbaar stel. Lys jou dienste hier en word deel van ’n gemeenskap van werk.

Skep ’n advertensie

Kies ’n kategorie en skep hier
’n advertensie vir jou diens